Политика за поверителност

Политика за поверителност

Въведение

5bg.top уважава вашата поверителност и се ангажира да я защитава чрез спазването на тази политика. 5bg.top знае, че ви е грижа как вашата информация се използва и споделя и ние оценяваме вашето доверие, че ще направим това внимателно и разумно. Това известие описва нашата политика за поверителност.
Използвайки нашия уебсайт, вие приемате практиките, описани в тази политика за поверителност.
Терминът „Уебсайт“ означава заедно нашия уебсайт, продуктите на 5bg.top, продуктите на нашите партньори, всеки друг уебсайт, управляван от 5bg.top, и 5bg.top.com и неговите поддомейни поддомейни. 5bg.top 

Тази политика описва видовете информация, която можем да събираме от вас или която може да предоставите, когато осъществявате достъп или използвате нашия уебсайт, и нашите практики за събиране, използване, поддържане, защита и разкриване на тази информация. Информацията, която научаваме от потребителите, ни помага да персонализираме и непрекъснато подобряваме вашето изживяване с продуктите на Osclass.


Тази политика се прилага за информацията, която събираме:

 • На или чрез уебсайта;
 • В имейл или други електронни съобщения между вас и 5bg.top;
 • Чрез мобилни и настолни приложения, които изтегляте от този уебсайт, които осигуряват специално, не-базирано на браузър взаимодействие между вас и уебсайта;
 • Когато създавате теми или акаунт в 5bg.top; или
 • Когато се регистрирате, за да получавате нашите бюлетини.

 

Не се прилага за информация, събрана от:

 • Ни офлайн или чрез всякакви други средства, включително на всеки друг уебсайт, управляван от 5bg.top или трета страна; или
 • Всяка трета страна, включително чрез всяко приложение или съдържание (включително реклама), което може да има връзка към или да бъде достъпно на или от уебсайта.

 

Моля, прочетете внимателно тази политика, за да разберете нашите политики и практики по отношение на вашата информация и как ще я третираме. Ако не сте съгласни с нашите политики и практики, не трябва да използвате нашия уебсайт. С достъпа или използването на уебсайта вие се съгласявате с тази политика за поверителност. Тази политика може да се променя от време на време. Продължаващото ви използване на уебсайта, след като направим промени, се счита за приемане на тези промени, така че, моля, проверявайте периодично тази политика за поверителност за актуализации.

 

Информация за вас, събрана от екипа на 5bg.top и как се събира

Ние събираме няколко вида информация от и за потребителите на нашия уебсайт, включително информация:

 • Чрез които може да бъдете лично идентифицирани, като име, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер или каквато и да е информация, която Уебсайтът събира, която се определя като лична или лична информация съгласно приложимото законодателство, и всеки друг идентификатор, чрез който може да се свърже онлайн/офлайн. ("лична информация");
 • Това е за вас, но индивидуално не ви идентифицира, като например да имате домашен любимец или растение; и/или
 • Относно вашата интернет връзка, оборудването, което използвате за достъп до нашия уебсайт, и подробности за използването.

 

Ние събираме тази информация:

 • Директно от вас, когато ни го предоставите; и/или
 • Автоматично, докато навигирате през уебсайта. Информацията, събирана автоматично, може да включва подробности за употреба, IP адреси и информация, събрана чрез бисквитки и други технологии за проследяване.

 

Информация, която предоставяте на екипа на 5bg.top и неговите партньори чрез уебсайта на 5bg.top

Информацията, която събираме на или чрез нашия уебсайт, може да включва:

 • Информация, която предоставяте чрез попълване на формуляри на нашия уебсайт. Това включва информация, предоставена по време на регистрация за използване на нашия уебсайт, абониране за една от нашите услуги, публикуване на материали или заявка за допълнителни услуги. Можем също да ви помолим за информация, когато докладвате за проблем с нашия уебсайт;
 • Записи и копия на вашата кореспонденция (включително имейл адреси), ако се свържете с нас; или
 • Вашите отговори на анкети, които може да ви помолим да попълните за изследователски цели.

 

Можете също така да предоставите информация, която да бъде публикувана или показвана (наричана по-долу „публикувана“) в публични зони на уебсайта или предадена на други потребители на уебсайта или трети страни (наричани колективно „приноси на потребителите“). Вашите потребителски приноси се публикуват на уебсайта и се предават на други на ваш собствен риск. Ние не можем да контролираме действията на други потребители на уебсайта, с които можете да изберете да споделите своите потребителски приноси. Следователно, ние не можем и не гарантираме, че вашите потребителски приноси няма да бъдат разглеждани от неупълномощени лица.

За да поискате премахване на вашите потребителски приноси на уебсайта, свържете се с нас на info@5bg.top.com. В някои случаи може да не успеем да премахнем вашия потребителски принос, като в този случай ще ви уведомим, ако не можем да го направим и причините за това.

 

Информация, която събираме чрез технологии за автоматично събиране на данни

Докато навигирате и взаимодействате с нашия уебсайт, ние може да използваме технологии за автоматично събиране на данни, за да събираме определена информация за вашето оборудване, действия при сърфиране и модели, включително:

 • Подробности за посещенията ви на нашия уебсайт, включително данни за трафика, регистрационни файлове и други комуникационни данни и ресурсите, които имате достъп и използвате на уебсайта; и
 • Информация за вашия компютър и интернет връзка, включително вашия IP адрес, операционна система и тип браузър.

 

Информацията, която събираме автоматично, е статистическа информация и може да включва лична информация. Можем да го поддържаме или да го свързваме с лична информация, която събираме по други начини или получаваме от трети страни. Помага ни да подобрим нашия уебсайт и да предоставим по-добра и по-персонализирана услуга, включително като ни дава възможност да:

 • Преценете размера на нашата аудитория и моделите на използване;
 • Ускорете вашите търсения; или
 • Ще ви разпознаем, когато се върнете към нашия уебсайт.

 

Технологиите, които използваме за това автоматично събиране на данни, могат да включват:

 • Бисквитки (или бисквитки на браузъра).
  За да научите повече информация относно бисквитките, можете да прочетете нашата Политика за бисквитки . Ние не контролираме технологиите за проследяване на трети страни или начина, по който те могат да бъдат използвани. Ако имате въпроси относно реклама или друго целево съдържание, трябва да се свържете директно с отговорния доставчик.
 • Информация за деца
  Нашият уебсайт не е насочен към лица под тринадесет (13) години и ние изискваме тези лица да не предоставят лична информация чрез нашия уебсайт. Ние не събираме съзнателно информация от деца под тринадесет (13) без съгласието на родителите.

 

Как екипът на 5bg.top използва вашата информация

Ние използваме вашата информация, която събираме или която ни предоставяте, включително всяка лична информация:

 • За да ви представим нашия уебсайт и неговото съдържание;
 • За да ви предоставим информация, бюлетини, продукти или услуги, които поискате от нас;
 • За да изпълни всяка друга цел, за която го предоставяте;
 • За да ви предоставят известия за вашия акаунт/абонамент, включително известия за изтичане и подновяване;
 • За да изпълняваме задълженията си и да налагаме правата си, произтичащи от всякакви договори, сключени между вас и нас, включително за фактуриране и събиране;
 • За да ви уведомяваме за промени в нашия уебсайт или продукти или услуги, които предлагаме или предоставяме чрез него;
 • За да ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашия уебсайт;
 • По всякакъв друг начин можем да опишем кога предоставяте информацията; или
 • За всяка друга законна цел.

 

Може също да използваме вашата информация, за да се свържем с вас относно нашите собствени стоки и услуги и услуги на трети страни, които могат да представляват интерес за вас.

 

Разкриване на вашата информация

Можем да разкриваме обобщена информация за нашите потребители и информация, която не идентифицира нито едно лице, без ограничения. Запазваме си правото да споделяме, даваме на заем, даваме под наем, продаваме или по друг начин да разкриваме вашата информация на трети страни по всяко време, за всякакви законни цели, без предизвестие или обезщетение за вас.

Можем да разкрием лична информация, която събираме или предоставяте, както е описано в тази политика за поверителност:

 • До дъщерно дружество на 5bg.top;
 • На изпълнители, доставчици на услуги и други трети страни, които използваме за подпомагане на нашия бизнес и които са обвързани с договорни задължения да пазят личната информация поверителна и да я използват само за целите, за които им я разкриваме;
 • На нашите партньори, които имат модул, който сте изтеглили, на нашия уебсайт и ние може да бъдем компенсирани за такова разкриване;
 • На купувач или друг правоприемник в случай на сливане, продажба, преструктуриране, реорганизация, прекратяване или друга продажба или прехвърляне на част или на всички активи на 5bg.top, независимо дали като действащо предприятие или като част от несъстоятелност, ликвидация или подобна процедура, в коя лична информация, съхранявана от 5bg.top за потребителите на нашия уебсайт, е сред прехвърлените активи;
 • За да изпълни целта, за която го предоставяте; или
 • С ваше съгласие.

 

Можем също да разкрием вашата лична информация:

 • Да се ​​съобразява с всяка съдебна заповед, закон или правен процес, включително да отговори на всяко правителствено или регулаторно искане;
 • Да налагаме или прилагаме нашите условия за ползване и други споразумения, включително, без ограничение, за целите на събиране; или
 • Ако смятаме, че разкриването е необходимо или подходящо за защита на правата, собствеността или безопасността на 5bg.top, нашите клиенти или други. Това включва обмен на информация с други компании и организации с цел защита от измами и фалшификати.

 

Избор за това как екипът на 5bg.top използва и разкрива вашата информация

Стремим се да ви предоставим избор по отношение на личната информация, която ни предоставяте. 5bg.top.com и mb-themes.com ви дават достъп до информация за вашия акаунт и вашите взаимодействия с 5bg.top.com или mb-themes.com с ограничената цел на преглед и, в определени случаи, актуализиране на тази информация. Можете да актуализирате или промените информацията си във вашия потребителски акаунт.

Винаги можете да изберете да не предоставяте задължителна информация, но няма да можете да използвате услугата нормално с всички нейни специални функции. Можете да добавите или актуализирате определена информация във вашия потребителски акаунт.

 • Моля, променете предпочитанията си в потребителския си акаунт, ако не искате да получавате имейли, бюлетини или друга поща от нас.
 • Функцията за помощ на повечето браузъри ще ви каже как да попречите на браузъра си да приема нови бисквитки, как браузърът да ви уведомява, когато получите нова бисквитка, или как да деактивирате бисквитките напълно.

 

Можете също да ни изпратите имейл на info@5bg.top.com. да поискате достъп до, коригирате или изтриете каквато и да е лична информация, която сте ни предоставили. Не можем да изтрием вашата лична информация, освен като изтрием и вашия потребителски акаунт. Може да не удовлетворим искане за промяна на информация, ако смятаме, че промяната ще наруши закон или законово изискване или ще доведе до неправилна информация.

 

Информация, която разкривате на трети страни

Всяка информация, която разкривате на трети страни, ще бъде предмет на политиките и практиките за поверителност на тези трети страни. Ние не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на такива трети страни и следователно трябва да прегледате политиките и практиките за поверителност на тези трети страни, преди да им разкриете информация.

 

Сигурност на данните

Внедрихме мерки, предназначени да защитим вашата лична информация от случайна загуба и от неоторизиран достъп, използване, промяна и разкриване. Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на нашите защитени сървъри зад защитни стени. Вашата информация може да бъде хоствана на сървъри на нашата хостинг компания в Словакия или други страни от Европа. Като използвате нашия уебсайт или ни предоставяте вашата информация, вие се съгласявате с прехвърлянето на вашата информация към тези сървъри.

Безопасността и сигурността на вашата информация също зависи от вас. Когато сме ви дали (или където сте избрали) парола за достъп до определени части от нашия уебсайт, вие носите отговорност за запазването на тази парола поверителна. Молим ви да не споделяте паролата си с никого. Призоваваме ви да внимавате при предоставянето на информация в публични части на уебсайта, като табла за съобщения. Информацията, която споделяте в публични зони, може да бъде видяна от всеки потребител на уебсайта.
За съжаление, предаването на информация през интернет не е напълно сигурно. Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим вашата лична информация, не можем да гарантираме сигурността на вашата лична информация, предадена на нашия уебсайт. Всяко предаване на лична информация е на ваш собствен риск. Ние не носим отговорност за заобикаляне на каквито и да било настройки за поверителност или мерки за сигурност, съдържащи се на уебсайта.

 

Промени в нашата политика за поверителност

С развитието на нашия бизнес нашите условия и/или политика за поверителност също могат да се променят. Нашата политика е да публикуваме всички промени, които правим в нашата политика за поверителност на тази страница. Ако направим съществени промени в начина, по който третираме личната информация на нашите потребители, може да ви уведомим чрез изскачащ прозорец на началната страница на 5bg.top.com. Можем също така да изпращаме по имейл периодични напомняния за нашите известия и условия, но трябва да проверявате често нашия уебсайт, за да видите последните промени. Вие носите отговорност да гарантираме, че разполагаме с актуален, активен и достъпен имейл адрес за вас, както и за периодичното посещение на нашия уебсайт и тази политика за поверителност, за да проверявате за всякакви промени. Датата на последното преразглеждане на политиката за поверителност е посочена в горната част на страницата. Освен ако не е посочено друго, настоящата ни политика за поверителност се прилага за цялата информация, която имаме за вас и вашия акаунт.
Ако решите да използвате или получите достъп до нашия уебсайт, вашето посещение и всеки спор относно поверителността са предмет на тази политика за поверителност и нашите условия, включително, без ограничение, ограничения за щети, разрешаване на спорове и прилагане на закона на държавата.

 

Информация за връзка

За да зададете въпроси или да коментирате тази политика за поверителност и нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нас на: web@5bg.top

Latest on blog
Един от най-големите сайтове в България - за здравословен начин на живот
Един от най-големите сайтове в България - за здравословен начин на живот
Един от най-големите сайтове в България - за здравословен начин на живот
Един от най-големите сайтове в България - за здравословен начин на живот, поддържане на форма с диети, фитнес, спорт и здравословно хранене
Здраве
Кой е най-подходящият сезон за подмяна на врати?
Кой е най-подходящият сезон за подмяна на врати?
Кой е най-подходящият сезон за подмяна на врати?
Ако Ви се налага скоро да правите ремонт или сте решили да подменяте вратите на жилището, в което живеете то определено няма как този въпрос да не е изникнал в съзнанието Ви. По този въпрос има много и най-разл...
За дома
История на бившия Продавалник или prodavalnik.com
История на бившия Продавалник или prodavalnik.com
История на бившия Продавалник или prodavalnik.com
История на бившия Продавалник или prodavalnik.com Продавалник е емблематичен уебсайт за обяви, който бе най-известният в България. Уеб платформата за обяви е и една от първите в света снабдена с много иновации ...
Други
Здравословен начин на живот| Готварски рецепти | Уреди от чужбина | Малки Електроуреди |